Bent Aalbæk-Nielsens hjemmeside

 

Tanker om

tilværelsen

 

 

Tanker om

tilværelsen

 

Velkommen her på min hjemmeside.

 

Jeg håber, at du vil kunne finde noget,

som du kan have glæde og udbytte af.

 

Kampen om det stor H

 

I luften med

F-16

Hvad gør de mange F-16 her på siden?

Jo, de er udtryk for, at Flyvevåbnet som helhed har haft en afgørende indflydelse på min tilværelse, og specielt F-16 har givet mig min absolut største flyve-oplevelse.

 

Klik her og læs mere om denne flyvning.

 

- samt om den næste, der var med en

F-104 Starfighter

Romanen, der i 2002 blev udgivet som papir-bog, foreligger nu som E-bog og kan købes hos forlaget SAXO.

 

Adressen er: www.saxo.com, og der kan så søges på "Operation Skak".

 

Vi du læse om romanens tilblivelse, så klik HER og kom frem til en artikel fra 2002 i Fyens Stiftstidende.

 

 

KLIK HER

for at se beretningen om, hvordan Hjemmeværnet efter seks års stædig kamp omsider fik sit navn.

 

Romanen om Den Kolde Krig i Østersøen

 

I 2002 fik jeg udgivet denne roman, der nu foreligger som E-bog. Jyllands-Posten skrev dengang:

Underholdende og tankevækkende koldkrigs-krimi, der tegner en sovjetisk angrebsplan, bygget på villige hjælpere.

Vi er midt i 80erne. Glasnost og perestrojka hviskes højere og højere i Moskva. I Vesten er der rastløs gang i fredsbevægelserne, og på Christiansborg må regeringen føre Nato-politik på oppositionens nåde.

I Kreml har man fået en god idé. Samtidig med engagementet i Afghanistan vil man forsøge at bemægtige sig kontrollen med indsejlingen til Østersøen. Danmark skal besættes ved en hurtig overraskelsesmanøvre. De sovjetiske generaler og politbureau-krater regner med, at Nato vil være relativt ligeglad med et land, der selv, og helt demonstrativt, har vist så stor arrogance over for sin egen forsvarsalliance. Sandsynligheden for en væbnet konfrontation og storkrig vil være minimal

Røde ventegrupper

Med 15 måneders frist til invasionsdagen går planlægningen i gang. Af største vigtighed er det at få bragt danske ventegrupper og sympatisører i stilling og i det hele taget forberede den rette stemning.

Inden længe er aktivister da også i gang med at kræve et våbenfrit Danmark og Norden og med forskellige terrorvirksomhed at ryste befolkning, politikere og myndigheder.

Det ser ud til, at de grumme planer vil lykkes. Men Ondskabens Imperium havde ikke regnet med Det Danske Hjemmeværn eller med danskernes særlige evne til at jokke konstruktivt i spinaten.

Som vi alle ved, blev det ikke til nogen besættelse dengang midt i 80erne. Men måske har der i panikken før lukketid været optræk hertil. Hvem ved?

Der er ikke megen tvivl om sym- og antipatier i Bent Aalbæk-Nielsens politiske thriller, som er hans debut i genren. Sovjets hensigter har altid været ureelle. Nato er vort lands bedste støtte, den almindelige holdning i nationen til forsvaret er for slap, og potentielle landsforrædere er beklageligvis fredet i klasse A.

Bogen har et godt øje til en organisation kaldet Dansk Skolesamfund (Gæt selv, hvem det kunne være i virkelighedens verden). Det er her, muldvarpeagenterne findes, og det er også her, de sovjetisk betalte og kontrollerede fredsbevægelser har deres rødder. Med skoler og uddannelsesinstitutioner spredt ud i hele landet og et forhold til offentligheden præget af en vis skyhed og diskretion, er der skabt ideelle arnesteder for 5. kolonnevirksomhed. Da det hele imidlertid fuser ud, retter Skolesamfundet i stedet blikket mod de fjerne horisonter for dér at finde et lydhørt publikum for socialismens glade budskab. Hos Aalbæk-Nielsen er den psykologiske forklaring på Skolesamfundets støtte til Sovjet dog ikke så meget politisk bestemt som et udtryk for simpel magtliderlighed.

Basalt spændende

"Operation Skak" er basalt spændende, selvom vi naturligvis kender udfaldet. Spændingen går altså mere på "hvordan" end på "hvad". Det er den enkle kronologiske nedtællingsteknik med skiftende perspektiv snart hos den ene gruppe snart hos den anden, der bestemmer historiens ubønhørlige fremdrift.

Sproget er neutralt, grænsende til det rapporterende, når det gælder almindelig beskrivelse. Sådan en stilistisk underspilning og tilbageholdenhed kan være - og er her - en styrke, når det gælder at opbygge spændingen.

Men alt i alt en både tankevækkende og underholdende historie om, hvad der kunne være sket, mens vi sov i timen. Og så er det jo velgørende med en forfatter, for hvem værdirelativisme ikke er det største i verden.

 

Internationale Luft- og Rumfartsudstillinger

1978 - 2003

 

Efter lang tids arbejde blev jeg i 2016 færdig med min beretning om "Flyindustriens udvikling gennem 25 år". Af praktiske grunde er den delt op i to dele, hver på ca. 260 sider, der nu er udgivet som E-bøger gennem Forlaget Saxo.

Gennem de 25 år, hvor jeg redigerede tidsskriftet PROPEL og udgav Luft– og Rumfartsårbogen, besøgte jeg hvert år de store europæiske luft– og rumfartsudstillinger i Hannover/senere Berlin, Farnborough og Paris. Det har været vigtigt for at kunne følge og forstå udviklingen på disse spændende områder.

 

I bøgerne om "Flyindustriens udvikling gennem 25 år" Del I og Del II har jeg søgt at give  et indtryk af, hvad der var at se, høre og opleve på disse udstillinger.

 

Det var jo dengang som nu på disse store, internationale udstillinger, at virksomhederne præsenterede deres nyheder og fortalte de gode historier om udvikling og visioner. Men det er langtfra alle de spændende projekter, der er blevet til realiteter. Derfor er der i større eller mindre omfang efter omtalen af de enkelte udstillinger indsat et "Bakspejl", hvor der er fulgt op på en del af projekterne med en redegørelse for, hvad der siden er kommet ud af dem: succes eller fiasko - eller noget derimellem. På den måde er udviklingen inden for flyindustrien i nogen grad fulgt up to date.

 

Gennem udstrakt brug af hyperlinks fra et omfattende stikordsregister er det gjort nemt at klikke sig frem til hvert enkelt af de omtalte emner. Og bøgerne kan på den måde bruges som opslagsværker for enhver, der interesserer sig for flyindustriens og dermed for flyvningens udvikling - den civile såvel som den militære.

 

Se mere om bøgerne på www.saxo.com og søg på "flyindustri" eller på forfatternavn "Bent Aalbæk-Nielsen"

 

Ældre-bloggen

www.aeldrebloggen.dk

Man skal lære en hel del nyt, når man begynder på et projekt som nu denne blog.

Blandt det, jeg hurtigt fik lært, er, at billedet på bloggens forside er et "header-billede".

Det er ikke nogen tilfældighed, når jeg har valgt netop dette solnedgangs-billede som header for Ældre-bloggen. I mange sammenhænge ser man jo aftentimerne brugt som billede på "livets aften". Og ikke mindst i sommermånederne med de lyse nætter kan vi opleve lange og smukke solnedgangs-timer. Og netop sådan er vi jo mange, der oplever "livets aften".

Men naturligvis må vi i glæden over det ikke glemme, at der også er mange, for hvem et billede med rusk og regn eller tæt tåge havde været et mere dækkende header-billede for deres år som ældre. Også deres tilværelse vil der være plads til at skildre og drøfte her på Ældre-bloggen.

I øvrigt kan det nævnes, at billedet er taget for en del år siden fra Nordlangelands kyst over mod Fyn.

Blogger

Efter at have været webmaster på Flyvevåbnets Historiske Samlings hjemmeside, siden jeg oprettede den for 10 år siden, overdrog jeg i begyndelsen af 2016 ansvaret for den til yngre kræfter med mere indsigt i vore dages mange elektroniske muligheder.

Det betødt, at jeg selv fik mere mere tid til rådighed, og spørgsmålet var så, hvad den kunne/skullel bruges til.

Svaret var nok egentlig ikke så fjernt. Jeg havde bemærket, at der gennem de senere år var dukket en nyt begreb op: blogger. Og jeg kunne konstatere, at man som blogger havde meget vide muligheder for, hvilke emner man ville beskæftige sig med på sin blog. Der er nærmest ingen regler eller begrændsninger. Og for mig var der et emne, der af helt naturlige årsager lå meget nært for: Vores liv og vilkår som ældre.

Derfor blev Ældre-bloggen åbnet på Internettet i juli 2016 med adressen www.aeldrebloggen.dk og med det formål at give en mulighed for alle ældre til udveksling af synspunkter og meninger, af ideer og erfaringer, samt af oplevelser, og hvad der i øvrigt måtte ligge os på sinde. Det kan ofte give inspiration at høre om, hvordan andre jævnaldrende oplever tilværelsen og prøver at få mest muligt ud af den.

Jeg er helt på det rene med, at vi ældre ikke er den gruppe, der benytter Internettet mest - og da slet ikke som aktiv bidragyder med egne indlæg. Alligevel rummer bloggen i dage omkring to hundrede indlæg om rigtig mange forskellige emner, og jeg godt tilfreds med det jævnt voksende besøgsantal. Men der må da meget gerne komme endnu flere til, og man er som nævnt meget velkommen til at bidrage med egne indlæg.

Adressen er som nævnt www.aeldrebloggen.dk og man må da meget gerne benytte dele-funktionen i den Facebook-profil, der er knyttet til bloggen, så ubredelsen kan blive endnu større. Adressen til den er facebook.com/aeldrebloggen.dk